Par Ieroču glabāšanas atļauju maiņu

Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs ziņo, ka visiem medniekiem līdz 14.09.2023. jānomaina vecās Ieroču glabāšanas atļaujas, kas izsniegtas pirms 10.04.2019.

Ņemot vērā lielo mednieku skaitu, pirms došanās uz Valsts policiju pie sava Atļauju sistēmas grupas inspektora vēlams laicīgi pieteikties pa tālruni, kas norādīts jūsu Ieroču glabāšanas atļaujā.

Lūgums Ieroču glabāšanas atļauju maiņu neatlikt uz pēdējo brīdi un to izdarīt laicīgi, ņemot līdz attiecīgu skaitu 3x4cm fotogrāfiju.