Medības ir dzīvesveids, sirdslieta un arī pienākums !

Strādā, lai dzīvotu, dzīvo, lai medītu !

Kā kļūt par mednieku - ko un kādā secībā dara?

 1. Iziet obligāto 40 stundu teorētisko apmācību kursu klātienē, tiešsaistē ZOOM vai tālmācībā.
 2. Apgūst šaušanas prasmes ar gludstobra medību ieroci kādā no sertificētajām šautuvēm.
 3. Apmācības pabeigšanu mēs reģistrējam Meža valsts reģistrā.
 4. Piesakās valsts eksāmenam Meža valsts reģistrā http://gis.vmd.gov.lv/ ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms izvēlētā eksāmena datuma:
  1. Autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID,   eParakstu u.c.), piekrītot personas datu apstrādei.
  2. Piesakās VMD organizētajam mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījumam un/vai praktisko iemaņu pārbaudījumam, aizpildot elektronisko iesnieguma veidlapu.
  3. Iesniegumam pievieno informāciju par VMD struktūrvienību, kurā vēlas saņemt mednieka apliecību.
  4. Samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

* Mūsu bijušajiem kursantiem, kas saņēmuši Izziņu par apmācību kursa beigšanu papīra formātā, pieteikšanās eksāmenam notiek iepriekšējā kārtībā.

5. Nokārto VMD eksāmenu teorijā un šaušanā.
6. Saņem mednieka apliecību un kļūst par mednieku.

Lai iegādātos medību ieroci:
7. Iziet medicīnisko komisiju ieroča iegādāšanās atļaujas saņemšanai.
8. Iziet pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības kursus.
9. Iegādājas seifu, jo pirms ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanas Valsts policija pārbauda ieroča glabāšanas apstākļus.
10. Dodas uz Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas biroju un raksta iesniegumu, lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju. Līdzi ņem:

 • personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību
 • mednieka apliecību
 • pirmās medicīniskās palīdzības apmācības kursu apliecību
 • bankas karti valsts nodevas samaksai uz vietas

11. Valsts policijā saņem ieroča iegādāšanās atļauju.
12. Ar ieroča iegādāšanās atļauju iegādājas savu pirmo ieroci.
13. Iegādāto ieroci 5 darbdienu laikā piereģistrē Valsts policijas struktūrvienībā, kas izsniegusi ieroča iegādāšanās atļauju, un saņem ieroča glabāšanas atļauju!

14. Dodas uz VMD un iegādājas Mednieka sezonas karti.

Pēc šo 14 punktu iziešanas Jūs esiet kļuvis par mednieku, kam ir tiesības medīt ar medību šaujamieroci.

Ne pūkas, ne spalvas ! Un šaujiet garām !

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par mednieku

Kā kļūt par medību vadītāju - ko un kādā secībā dara?

 1. Lai kļūtu par medību vadītāju, nepieciešams vismaz 3 gadu mednieka stāžs.
 2. Medību vadītājam ir tiesības mācīties patstāvīgi. Mēs tomēr iesakam pilnu 40 stundu kursu klātienē vai tiešsaistē ZOOM, jo pieredze rāda, ka nokārtot medību vadītāja eksāmenu bez kursiem ir ļoti grūti.
 3. Piesakās  valsts eksāmenam Meža valsts reģistrā http://gis.vmd.gov.lv/ ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms eksāmena:
  • Autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID, eParakstu u.c.), piekrītot personas datu apstrādei.
  • Piesakās VMD organizētajam medību vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudījumam, aizpildot elektronisko iesnieguma veidlapu.
  • Iesniegumam pievieno informāciju par VMD struktūrvienību, kurā vēlas saņemt medību vadītāja apliecību.
  • Samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

* Mūsu bijušajiem kursantiem, kas saņēmuši Izziņu par apmācību kursa beigšanu papīra formātā, pieteikšanās eksāmenam notiek iepriekšējā kārtībā.

4. Nokārto VMD eksāmenu teorijā.
5. Saņem medību vadītāja apliecību.

Pēc šo 5 punktu iziešanas Jūs esiet kļuvis par medību vadītāju, kam ir tiesības vadīt medības ar dzinējiem. 

Ne pūkas, ne spalvas ! Un šaujiet garām !

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par medību vadītāju