Medības ir dzīvesveids, sirdslieta un arī pienākums !

Strādā, lai dzīvotu, dzīvo, lai medītu !

Kā kļūt par mednieku - ko un kādā secībā dara?

 1. Iziet obligāto 40 stundu teorētisko apmācību kursu klātienē, tiešsaistē ZOOM vai tālmācībā.
 2. Apgūst šaušanas māku kādā no sertificētajām šautuvēm.
 3. Saņem izziņu par apmācību.
 4. Dodas uz VMD un raksta iesniegumu par mednieka eksāmena kārtošanu vismaz 5 darba dienas pirms izvēlētā eksāmena datuma. Līdzi jāņem:
 • izziņas par apmācību kopija
 • 1 fotogrāfija dokumentiem 3x4 cm.
 • bankas karte  valsts nodevas samaksai uz vietas vai dokumenta kopija par valsts nodevas samaksu mednieka teorētiskā un praktiskā eksāmena kārtošanai un mednieka apliecības saņemšanai.

5. Nokārto VMD eksāmenu teorijā un šaušanā.
6. Saņem mednieka apliecību un kļūst par mednieku.

Lai iegādātos ieroci:
7. Iziet medicīnisko komisiju ieroča iegādāšanās atļaujas saņemšanai.
8. Iziet pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības kursus.
9. Iegādājas seifu, jo pirms ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanas Valsts policija pārbauda ieroča glabāšanas apstākļus.
10. Dodas uz Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas biroju un raksta iesniegumu, lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju. Līdzi ņem:

 • personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību
 • mednieka apliecību
 • pirmās medicīniskās palīdzības apmācības kursu apliecību
 • bankas karti valsts nodevas samaksai uz vietas

11. Valsts policijā saņem ieroča iegādāšanās atļauju.
12. Ar ieroča iegādāšanās atļauju iegādājas savu pirmo ieroci.
13. Iegādāto ieroci 5 darbdienu laikā piereģistrē Valsts policijas struktūrvienībā, kas izsniegusi ieroča iegādāšanās atļauju, un saņem ieroča glabāšanas atļauju!

14. Dodas uz VMD un iegādājas Mednieka sezonas karti.

Pēc šo 14 punktu iziešanas Jūs esiet kļuvis par mednieku, kam ir tiesības medīt ar medību šaujamieroci.

Ne pūkas, ne spalvas ! Un šaujiet garām !

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par mednieku

Kā kļūt par medību vadītāju - ko un kādā secībā dara?

 1. Lai kļūtu par medību vadītāju, nepieciešams vismaz 3 gadu mednieka stāžs.
 2. Apgūst visus eksāmena jautājumus patstāvīgi. Šaubu gadījumā piedāvājam pilnu 40 stundu kursu klātienē, tiešsaistē ZOOM vai tālmācībā.
 3. Dodas uz VMD un raksta iesniegumu par medību vadītāja eksāmena kārtošanu vismaz 5 darba dienas pirms izvēlētā eksāmena datuma. Līdzi jāņem:
 • mednieka apliecības kopiju
 • izziņas par apmācību kopiju
 • 1 fotogrāfiju dokumentiem 3x4 cm.
 • bankas karti  valsts nodevas samaksai uz vietas vai dokumenta kopiju par valsts nodevas samaksu medību vadītāja teorētiskā eksāmena kārtošanai un medību vadītāja  apliecības saņemšanai.

5. Nokārto VMD eksāmenu teorijā.
6. Saņem medību vadītāja apliecību.

Pēc šo 6 punktu iziešanas Jūs esiet kļuvis par medību vadītāju, kam ir tiesības vadīt medības ar dzinējiem : 

Ne pūkas, ne spalvas ! Un šaujiet garām !

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par medību vadītāju