Medību ētika ir mednieka morāles filozofija.

Vienlaicīgi ar likumiem eksistē arī sirdsapziņa, kas aizpilda robus likumdošanā.

Lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu, Jums vajadzēs iepazīties ar sekojošiem Likumiem un Ministru kabineta noteikumiem:

Mednieku šautuves treniņiem

Medību infrastruktūras rokasgrāmata

Medījamo ūdensputnu noteicējs

Latvijas mednieku ētikas kodekss

 

VMD kontakti

Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs

Latvijas Mednieku savienība

Kombinētā un Medību šaušana, Stenda šaušana, Tālšaušana, Sportings - SASA.LV

Mednieku sporta un atpūtas vieta "Mārkulīči"

 

Medību tiesību nodošanas līguma paraugs

Medību pārskats (1.pielikums)

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (2.pielikums)

Informācija par izlietotajām medību atļaujām (3.pielikums)

Akts par vilka-lūša nomedīšanu (4.pielikums)

CITES EK sertifikāta pieteikums lūsis-vilks.

 

Mednieka sezonas kartes saņemšana

Valsts kases konti nodevu samaksai par medību darbībām

 

ĢIS - Ģeogrāfiskā informācijas sistēma - Piekļuve VMD Meža valsts reģistra informācijai

LVM GEO Mobile - mobilā aplikācija medniekiem

 

Publisko ezeru un upju saraksts

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpētes anketa

 

Šautuves kartē:

Mārkulīči - skatīt Google maps

Kandavas šautuve "Strautiņi" - skatīt Google maps

Lejasciema šautuve - skatīt Google maps

Praulienas šautuve "Palejas" - skatīt Google maps

Daugavpils nov., Lauceses pag. DMMS šautuve - skatīt Google maps

Aizputes šautuve "Skroderēni" - skatīt Google maps

 

Vilku un lūšu pēdu fiksēšana un šīs informācijas nodošana VMD

Kā rīkoties medniekam pēc vilka nomedīšanas

Hroniskās novājēšanas slimības diagnostikai nepieciešamo paraugu noņemšanas instrukcija

 

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par mednieku

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par medību vadītāju

 

Pirmās palīdzības kursi

Latvijas Sarkanais Krusts

Latvijas Samariešu apvienība