Medību ētika ir mednieka morāles filozofija.

Vienlaicīgi ar likumiem eksistē arī sirdsapziņa, kas aizpilda robus likumdošanā.

Lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu, Jums vajadzēs iepazīties ar sekojošiem Likumiem un Ministru kabineta noteikumiem:

Šautuves treniņiem

Izmantojamā literatūra

Medību infrastruktūras rokasgrāmata

Medījamo ūdensputnu noteicējs

Video - Drošība medībās ar dzinējiem

Video - Drošība individuālajās medībās

 

VMD kontakti

Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs

Latvijas Mednieku savienība

Kombinētā un Medību šaušana, Stenda šaušana, Tālšaušana, Sportings - SASA.LV

Mednieku sporta un atpūtas vieta "Mārkulīči"

Mednieka sezonas kartes saņemšana

ĢIS - Ģeogrāfiskā informācijas sistēma - Piekļuve VMD Meža valsts reģistra informācijai

 

Medību tiesību nodošanas līguma paraugs

Medību pārskats (1.pielikums)

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (2.pielikums)

Informācija par izlietotajām medību atļaujām (3.pielikums)

Akts par vilka-lūša nomedīšanu (4.pielikums)

CITES EK sertifikāta pieteikums lūsis-vilks.

Latvijas mednieku ētikas kodekss

LVM GEO Mobile - mobilā aplikācija medniekiem

 

Šautuves kartē:

Mārkulīči - skatīt Google maps

Kandavas šautuve "Strautiņi" - skatīt Google maps

Lejasciema šautuve - skatīt Google maps

Praulienas šautuve "Palejas" - skatīt Google maps

Daugavpils nov., Lauceses pag. DMMS šautuve - skatīt Google maps

Steķu šautuve - skatīt Google maps

Aizputes šautuve "Skroderēni" - skatīt Google maps

 

Vilku un lūšu pēdu fiksēšana un šīs informācijas nodošana VMD

Kā rīkoties medniekam pēc vilka nomedīšanas

Hroniskās novājēšanas slimības diagnostikai nepieciešamo paraugu noņemšanas instrukcija

 

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par mednieku

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par medību vadītāju

 

Pirmās palīdzības kursi

Latvijas Sarkanais Krusts

Latvijas Samariešu apvienība