Ar kādām izmaksām jārēķinās jaunajam medniekam:

 • Mednieku kursi klātienē - 183 EUR. Cenā iekļauti mācību materiāli, testi mācībām, online apmācība.
 • Mednieku kursi ZOOM – 183 EUR. Cenā iekļauti mācību materiāli, testi mācībām, online apmācība.
 • Tālmācība medniekiem – 150 EUR. Cenā iekļauti mācību materiāli, testi mācībām, testi eksāmenam.
 • Šautuves izmantošana treniņu nolūkos ar gludstobra ieroci - vidēji 15 EUR par 10 šāvienu sēriju.
 • Valsts nodeva par mednieka eksāmenu teorijā - 28,46 EUR
 • Valsts nodeva par mednieka eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 14,23 EUR
 • Valsts nodeva par mednieka apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR 
 • Maksa par medicīnisko izziņu Ieroča iegādes atļaujas saņemšanai – 30 – 50 EUR atkarībā no medicīnas iestādes cenrāža
 • Maksa par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursiem - vidēji 30 EUR
 • Valsts nodeva par ieroča iegādes atļaujas izsniegšanu medību šaujamieroča iegādei - 8,54 EUR
 • Valsts nodeva par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B, C kategorijas garstobra – gludstobra medību šaujamieroča glabāšanai- 8,54 EUR
 • Valsts nodeva par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B vai C kategorijas garstobra – vītņstobra medību šaujamieroča glabāšanai – 17,07 EUR 
 • Valsts nodeva par mednieka sezonas kartes izsniegšanu - 14,23 EUR
  Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu studējošajiem - 4,27 EUR