Medību tiesību nodošanas līguma paraugs

Medību pārskats (1.pielikums)

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (2.pielikums)

Informācija par izlietotajām medību atļaujām (3.pielikums)

Akts par vilka-lūša nomedīšanu (4.pielikums)

CITES EK sertifikāta pieteikums lūsis-vilks.

Vilku un lūšu pēdu fiksēšana un šīs informācijas nodošana VMD

Kā rīkoties medniekam pēc vilka nomedīšanas

Hroniskās novājēšanas slimības diagnostikai nepieciešamo paraugu noņemšanas instrukcija

LVM GEO Mobile - mobilā aplikācija medniekiem

Latvijas mednieku ētikas kodekss

Šautuves treniņiem