Eksāmenus organizē un pieņem  Valsts Meža dienests (VMD).

Mednieku eksāmens jaunajiem medniekiem sastāv no divām daļām - teorijas un šaušanas.

Jaunajiem medību vadītājiem eksāmens ir tikai teorijā.

VMD mājas lapā ir publicēti 1137 Eksāmena jautājumi un to atbildes.

Teorētiskais eksāmens - notiek elektroniski testa veidā uz vietas VMD. Jātbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmena laikā aizliegts sarunāties, izmantot palīgmateriālus, mobilos tālruņus, datorus, planšetes.

Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas jaunajiem medniekiem, un ne vairāk kā 5 kļūdas jaunajiem medību vadītājiem.

Eksāmena tēmu loks ir plašs, un bez nopietnas mācīšanās to nokārtot nav iespējams!

Jautājumi ir vienādi gan jaunajiem medniekiem, gan jaunajiem medību vadītājiem. Atšķiras tikai proporcionālais sadalījums starp jautājumu tēmām.

Šaušanas eksāmens - tiek vērtēta prasme apieties ar ieroci, ievērojot drošības prasības, un prasme precīzi šaut. Jāšauj 35 m distancē ar gludstobra ieroci 10 šāvieni, no kuriem 4 pa stāvošu un 6 pa skrejošu mežacūkas mērķi. Eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti.

Eksāmenā var šaut arī pa lidojošiem mērķiem ar gludstobra ieroci. Šajā gadījumā jāsašauj vismaz 12 šķīvīši no 25.

Lai veiksmīgi nokārtotu šaušanas eksāmenu, jaunajam medniekam treniņa nolūkos jāizšauj vismaz 2 sērijas (sērijā 10 šāvieni).

Eksāmenam jāpiesakās vismaz 5 darbdienas pirms eksāmena datuma, ar iesniegumu griežoties VMD.

Eksāmenu grafiks 2022

Eksāmena jautājumi un atbildes

VMD pagaidām nav publicējies jauno verisiju eksāmena jautājumiem un atbildēm!

No 1.aprīļa ir jauns Medību likums, un, no 20.aprīļa ir jauni Medību noteikumi - šī brīža aktuālie eksāmena jautājumi, kas atbilst jaunajam medību likumam un noteikumiem ir atrodami testos Online apmācībā!

 

Jaunā kārtība, lai pieteiktos mednieka eksāmenam

Mednieka eksamens teorijā un šaušanā ar gludstobra medību ieroci

Medību vadītāja eksāmens

Mednieka un medību vadītāja apliecības izsniegšana

Mednieka eksamens šaušanā ar vītņstobra medību ieroci

 

Vecā kārtība, lai pieteiktos mednieka eksāmenam mūsu bijušajiem kursantiem, kas saņēmuši Izziņu par apmācību kursa beigšanu papīra formātā - derīga līdz 31.12.2022.

Lai pieteiktos VMD uz eksāmenu, vismaz 5 darba dienas pirms izvēlētā eksāmena datuma personīgi VMD iesniedz:

  • iesniegumu eksāmena kārtošanai
  • izziņas par apmācību kopiju
  • 1 fotogrāfiju dokumentiem 3x4 cm
  • bankas dokumenta kopiju par valsts nodevas samaksu teorētiskā un praktiskā eksāmena kārtošanai, mednieka apliecības saņemšanai, vai ar bankas karti valsts nodevas samaksā uz vietas VMD.

Iesnieguma veidlapa mednieka eksāmenam

Iesnieguma veidlapa medību vadītāja eksāmenam

Iesnieguma veidlapa eksāmenam šaušanā ar garstobra - vītņstobra ieroci